اخبار برگزیده

بارفیقامون وقتی مشکل دارن چه طور رفتارکنیم

یه چیز مهمی که این روزا متوجه اش شدم اینه که
وقتی یکی بیکاره یا در شرایط مالی خوبی نیست
بهتره از رونق کارم باهاش حرف نزنم
یااز اینکه تازگیا چه چیزایی خ،مث خونه ماشین،موبایل یا هرچیز دیگه ای
از درامدم حرف نزنم یا از ارثی که بهم رسیده یا مغازه تازه ای که باز کردم یاهرچیز دیگه ای...
اگه یکی از دوستان مشترکم یه خونه خریده به این دوستم که مشکل نداره نگم :ببین همه خونه خریدن،یاهمه رفقا زن گرفتن یاهمه رفقا فلان کارو فقط تو عقب موندی....

اینا برای اون ناراحت کننده س نه اینکه از رشد مردم ناراحت بشه،از درجا زدن خودش وحشت میکنه.
اگه رفیقیم یا برادریم یا همسایه بهی که اطرافمون مشکلات داره ترحمای واضح نکنیم،به احساس و شرایطش احترام بگذاریم،اگه مرحم اش نیستیم،نمک برای زخمش نباشیم.


بارفیقامون وقتی مشکل دارن چه طور رفتارکنیم

بارفیقامون وقتی مشکل دارن چه طور رفتارکنیم

بارفیقامون وقتی مشکل دارن چه طور رفتارکنیم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها